Tervetuloa kotisivuillemme!

Tämä sivusto liittyy Koneen Säätiön rahoittamaan Elämänhistoriat Hampaissa-projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä ja tietoarkistoja suomalaisen isotooppiarkeologisen tutkimuksen käyttöön. Hanke käynnistettiin helmikuussa 2015.

For our international visitors, please follow our progress on Facebook.Mistä projektissa on kyse?

Suomen happaman maaperän vuoksi arkeologisesta luustomateriaalista säilyy lähinnä hampaita, jotka etenkin ihmislöytöjen tapauksessa ovat usein pieniä ja hauraita. Muinaisen ravintoekologian tutkimus edellyttää myös taustatietoa alueellisten ravintokasvien ja eläinten isotooppiarvoista. Tämä tieto on puuttunut Suomesta lähes täysin.

Hankkeessamme analysoidaan kattava otos suomalaisia muinaisravintolähteitä museokokoelmista taustatiedon luomiseksi. Itämeren ympäristössä aiemmin julkaistu luumateriaalin stabiili-isotooppitutkimus kootaan tietokannaksi. Projektissa kehitettyjen mikronäytteenotto- ja analyysimenetelmien avulla tutkitaan yhden maamme merkittävimmän rautakautisen kulttuurikontekstin, Euran Luistarin kalmiston, hammasjäänteitä.Lue lisää

dIANA-tietokantapäivitys

On kestänyt hetken saada dIANA-isotooppitietokantaa päiviteltyä, mutta nyt sieltä löytyy taas enemmän muinaista ja modernia dataa, luuarvojen lisäksi vähän kasveja ja kalan lihaa eri kohteista. Näitä tarvitaan ihmisten ruokavalion osasten mallintamiseen. Suomi-dataa voi etsiä valitsemalla maaksi Finland. Lisää tulee taas kun ehdin excelöidä muiden hommien ohella!

-Heli

dIANA

Iloinen apurahauutinen Satakunnan rahastosta ja kalayhteistyötä Pyhäjärvi-instituutin sekä säkyläläisten kalastajien kanssa

Hei,
tässä olisi kaksi tutkimusuutista samalla kertaa:

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto myönsi tiistaina Huittisilla pidetyssä vuosijuhlassa kahdeksan kuukautta työskentelyapurahaa, eli yhteensä 16000 € Luistarin tutkimusten digitointiprojektille. Lopullisena tähtäimenä on rakentaa aiemmin tehdyt ja tällä hetkellä käynnissä olevat tutkimukset sisältävä internet-tietokanta ja tietenkin tehdä Luistarille sen ansaitsemat omat kotisivut. Tietokannan teko käynnistetään virallisesti syksyllä.

Entä miten vasta pyydettyjen Pyhäjärven kalojen lihan radiohiiliajoittaminen liittyy Luistarin muinaisten ihmisten luiden ja hampaiden tutkimukseen? Teemme kalatutkimusta yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin ja paikallisten kalastajien kanssa. Lue lisää Pyhäjärvi-instituutin blogikirjoituksesta.

särkiKuvan särki päätyi radiohiilinäytteeksi ja sen kylkisuomuja lähetettiin LUKE:en kalan iän määrittämiseksi.

Väliaikamaistiainen: Saara-Veeran kandityö valmistumassa

Hei! Hieman vime aikojen tapahtumia:

Saara-Veera Härmä on työstänyt Kati Salon ja Heikki Suhosen ohjauksessa kanditutkielmaansa luistarilaisten sisäkorvan luiden morfologian perusteella tehtävästä sukupuolenmäärityksestä. S-V on mittaillut luista otetuista CT-kuvista mm. erilaisia kulmia, joiden perusteella voitaisiin erottaa, onko kallon osa kuulunut naiselle vai miehelle.

Hän saa työnsä lähiaikoina valmiiksi ja ilmoittelemme tietysti teillekin, mikäli hän esittelee tuloksiaan nyt keväällä esimerkiksi Turussa arkeologian seminaarissa. Kirjoittelemme näistä mittailuista ja kaikista muistakin projektin osteologisista tuloksista lisää myöhemmin. Vertaamme mm. eri menetelmillä tehtyjä sukupuolenmäärityksiä keskenään, jotta näemme, syntyykö niiden perusteella yhtenäinen tulkinta. Tausta-aineistona ovat tietenkin myös hautaesineet ja muut mahdolliset arkeologiset havainnot sekä muinais-DNAn antama sukupuolimääritys niistä vainajista, jotka valittiin näytteenottoon ja joista DNA:n eristys onnistuu. Näemme kenties myös, onko sukupuoli vaikuttanut jotenkin ruokavalioon, ja sitä kautta stabiili-isotooppiarvoihin.

sv